Hoppa till innehåll

Åtal väckts i s.k. huvudgrenen i Anom-brottshärvan

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 21.3.2022 16.02 | Publicerad på svenska 22.3.2022 kl. 14.22
Pressmeddelande

Åklagarna har 21.3.2022 väckt åtal i Greenlight-operationens s.k. huvudgren som centralkriminalpolisen och polisinrättningarna i Helsingfors och Sydöstra Finland informerade om 28.1.2022.

För närvarande har sammanlagt 54 personer åtalats. Det finns sammanlagt 128 åtalspunkter varav 92 handlar om grova narkotikabrott eller medhjälp till grovt narkotikabrott, åtta narkotikabrott eller straffbart bruk av narkotika, tre grova dopningsbrott, nio grova eller normala penningtvättar, tio skjutvapenbrott och resten är mindre brott som uppdagats i samband med utredningen. Av de åtalade är 20 fortfarande häktade och två personer väntar fortfarande på utlämning till Finland.

För omkring tio personer är ärendet fortfarande i åtalsprövning eller förundersökning. 

Stämningsansökningarna (R 22/2776 och R 22/2890) har lämnats in till Helsingfors tingsrätt 21.3.2022 (tingsrättens ärendenummer R 22/2053 och R 22/2054). Stämningsansökningarna blir offentliga först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. Huvudförhandlingen börjar i Helsingfors tingsrätt 4.4.2022 och omkring 90 sammanträdesdagar har reserverats för behandlingen.

I fallet har följande beslut om åtalseftergift fattats och de kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt [email protected]:
-    R 22/2890, beslut nummer 22/2003
-    R 22/2890, beslut nummer 22/2004
-    R 22/2890, beslut nummer 22/1877
-    R 22/2776, beslut nummer 22/2005

Åklagare i ärendet är specialiståklagare Anna-Riikka Ruuth vid Södra Finlands åklagardistrikt och specialiståklagare Kaisa Ahva vid Västra Finlands åklagardistrikt.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Specialiståklagare Anna-Riikka Ruuth tfn 029 56 21242