Hoppa till innehåll

Åtal väckts mot tre personer som arbetat på Helsingin Sanomats redaktion

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 29.10.2021 10.30 | Publicerad på svenska 29.10.2021 kl. 15.11
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagaren har väckt åtal mot tre personer som har arbetat på Helsingin Sanomats redaktion för röjande av statshemlighet och försök till röjande av statshemlighet. Åtalet gäller en artikel som publicerats i Helsingin Sanomat 16.12.2017 och en artikelhelhet som skulle ha publicerats senare.

Svarandena har bestridit att de har gjort sig skyldiga till brottet.

För två av de brottsmisstänkta har biträdande riksåklagaren fattat beslut om åtalseftergift.

Stämningsansökan har inlämnats till Helsingfors tingsrätt 29.10.2021 (tingsrättens ärendenummer R 21/8398 och åklagarens ärendenummer R 21/1). Stämningsansökan och förundersökningsmaterialet blir offentliga först när ärendet har tagits upp till muntlig behandling i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Besluten om åtalseftergift 21/22 och 21/23 kan beställas från riksåklagarens byrå, [email protected], tfn  029 562 0810. Förundersökningsmaterialet även till denna del blir offentligt först när ärendet har tagits upp till muntlig behandling i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Åklagare i domstolen är specialiståklagare Anja-Riitta Rinkinen och distriktsåklagare Krista Mannerhovi vid Södra Finlands åklagardistrikt.

På förfrågningar svarar biträdande riksåklagare Jukka Rappe, [email protected], tfn 029 562 0823.