Hoppa till innehåll

Åtal i militärbrottsärenden har väckts mot Karelens flygflottiljs före detta kommendör och mot flygvapnets kommendör

Åklagarväsendet
8.1.2019 13.16
Pressmeddelande

Mot Karelens flygflottiljs före detta kommendör har väckts åtal för missbruk av förmansställning, tjänstgöringsbrott och ärekränkning. Mot flygvapnets kommendör har väckts åtal för tjänstgöringsbrott eller alternativt för tjänstgöringsbrott av oaktsamhet.

Åtalen anknyter till händelserna under en frivillig repetitionsövning i Inari 22.-24.9.2017 och till inledandet av förundersökningen, som utfördes med anledning av händelserna. Översten, som vid händelsetiden fungerade som kommendör för flygflottiljen, misstänks för att ha brutit mot skyldigheter i fråga om soldatens uppträdande samt för att ha behandlat sina underordnade osakligt under övningen som kommendören lett. Kommendören för flygvapnet, som fungerade som överstens förman, misstänks för att ha underlåtit att se till att förundersökning för de misstänkta brotten görs utan dröjsmål. Begäran om undersökning angående överstens förfarande gjordes 18.12.2017.

Översten har bestridit de undersökta brotten för det mesta. Kommendören för flygvapnet har bestridit brott.

Förundersökningarna har gjorts av juridiska avdelningen vid försvarsmaktens huvudstab, borträknat den delen som gäller misstänkt ärekränkning. Förundersökningen inleddes för luftvapnets kommendörs del på försvarsmaktens initiativ.

Stämningsansökningarna SO 18/14311, R 18/7474 och SO 18/962 har tillställts Helsingfors hovrätt (hovrättens ärendenummer SO 19/1, R 19/2 och SO 19/3), där ärendet behandlas som första instans på grund av svarandenas höga militära grader. Tidpunkt för handläggningen har inte bestämts.

Stämningsansökningarna och därtill hörande handlingar blir offentliga när ärendet tagits upp till behandling i hovrätten, om inte hovrätten annat bestämmer.

Häradsåklagare Mikko Larkia vid åklagarämbetet i Helsingfors (tel. 029 562 2305) fungerar som åklagare i ärendet gällande Karelens flygflottiljs före detta kommendör. Konsultativ tjänsteman Sampsa Hakala vid Riksåklagarämbetet (tel. 029 562 0886) fungerar som åklagare i ärendet gällande flygvapnets kommendör.