Information till den som söker en tjänst

Lediga tjänster vid Åklagarmyndigheten utannonseras via statens jobbsökningssystem valtiolle.fi och arbetskraftsbyråns webbtjänst te-palvelut.fi samt ofta också i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Om du är intresserad av att arbeta hos oss, skicka in en ansökan om just den lediga tjänst som du är intresserad av.

Om du söker flera platser, ska du fylla i en separat ansökan för varje tjänst. När en tjänst tillsätts kan vi inte beakta öppna ansökningar. Gör din ansökan helst i systemet valtiolle.fi.

Du kan också skicka en ansökan till åklagardistriktets verksamhetsställe. I ansökan ska då anges numret på tjänstens arbetsnyckel (den hittas i arbetsannonsen).

Vi meddelar alla sökande om resultatet av tillsättningsprocessen.

Riksåklagarens byrå utnämner ledande distriktåklagare, specialiståklagare och specialiserade distriktsåklagare. Åklagardistrikten anställer den övriga personalen.
Närmare 65 procent av personalen vid Åklagarmyndigheten har avlagt juris kandidatexamen och över 21 procent har en examen på institutsnivå eller en yrkeshögskoleexamen.
 

Biträdande åklagare

Om den person som väljs till åklagare inte har tillräcklig erfarenhet av åklagar- eller domararbete, kan han eller hon till en början anställas som biträdande åklagare för nio månader. Under den tiden skaffar sig personen kännedom om åklagarens arbete genom att fullfölja utbildningsprogrammet Syyttäjän startti (Start för åklagare)

Lediga tjänster i Åklagarmyndigheten finns i avsnittet Aktuellt

Webbplatsöversikt