Hoppa till innehåll

Förundersökning utförs i ärendet gällande Päivi Räsänens skrivelse

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 4.11.2019 14.34
Pressmeddelande

Riksåklagaren Raija Toiviainen har förordnat att förundersökning utförs i ärendet gällande riksdagsledamoten Päivi Räsänens skrivelse ”Till man och kvinna skapade han dem” (”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi”).

Det är fråga om ett av Finlands Lutherstiftelse år 2004 publicerat kyrk- och samhällspolitiskt ställningstagande gällande sexualitet och äktenskap, som anknyter till Bibeln och dess tolkning.

Polisen hade tidigare beslutat att inte inleda förundersökning, eftersom det inte fanns skäl att misstänka brott.

Riksåklagaren, som har ombetts att ompröva ärendet, har avvägt grundläggande- och människorättigheterna gällande yttrandefriheten, religionsfriheten och rätten att inte bli diskriminerad mot varandra på ett annat sätt än polisen.

Enligt riksåklagaren finns det skäl att misstänka hets mot folkgrupp genom att förnedra homosexuella på ett sätt som kränker deras människovärde. Därför bör förundersökning utföras i ärendet.

Förundersökningen utförs av polisinrättningen i Helsingfors.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.