Hoppa till innehåll

Åklagarämbetet i Österbottens pressrelease 17.9.2018: Åklagaren har avgjort ett ärende där polismän har varit misstänkta för brott i Vasa

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 17.9.2018 14.25
Pressmeddelande

Åklagaren har avgjort ett ärende där polismän har varit misstänkta för brott i Vasa.

I ärendet är en överkonstapel misstänkt för osann utsaga vid myndighetsförfarande och missbruk av tjänsteställning 13.12.2013. Därtill är överkonstapeln och en annan polis, äldre konstapel, misstänkt för misshandel och brott mot tjänsteplikt 30.11.2013.

Åklagaren har väckt åtal mot överkonstapeln för falsk angivelse 13.12.2013–22.3.2016 (alternativt åtal osann utsaga vid myndighetsförfarande 13.12.2013).

Stämningsansökan har inlämnats till Österbottens tingsrätt. Tingsrättens diarienummer är R 18/1189. Ärendet handlingar blir offentliga i det skede när ärendets handläggning inleds i tingsrätten.

Åklagaren har gjort beslut om åtalseftergift till den del överkonstapeln har varit misstänkt för missbruk av tjänsteställning, misshandel och brott mot tjänsteplikt.

Åklagaren har även gjort beslut om åtalseftergift till den del en äldre konstapel har varit misstänkt för misshandel och brott mot tjänsteplikt.

Båda misstänkta har bestridigt att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

Eftersom även åtal har väckt i ärendet blir förundersökningsmaterialet som gäller åtalseftergifterna offentligt först i det skede ärendet handlagts i tingsrätten.

Besluten om åtalseftergift kan beställas från Åklagarämbetet i Österbotten på e-postadress [email protected], ärendenummer R 18/2171, beslut 18/1394 och 18/1395.

Åklagaren har inget mera att informera om i detta skede av ärendets handläggning.

Åklagare i ärendet är häradsåklagare Marina Ek-Bäck tel. 029 562 6312.