Kommentarer

Kommentarer om webbplatsen kan ges till Åklagarmyndighetens kommunikation, adress viestinta.syyttaja(at)oikeus.fi. Du kan också använda blankett för kommentarer för ändamålet. Kommentarer som sänts på den här blanketten styrs till kommunikation i riksåklagarens byrå.

Meddelanden som sänts via blanketten behandlas inte som klagoskrift. Klagomålen förutsätter officiell behandling och ska skickas till registreringen på adressen
riksaklagaren.aklagare(at)oikeus.fi.

För att blanketten ska kunna skickas måste respons-fältet fyllas i. Vänligen ange dina kontaktuppgifter om du vill ha ett svar.

Ge respons