Fråga eller ge respons om webbplatsen

Du kan ge respons om Åklagarmyndighetens webbplats och dess innehåll till Åklagarmyndighetens kommunikation på adressen viestinta.syyttaja(at)oikeus.fi. Du kan också skicka respons med blanketten intill.

Blanketten kan du använda endast för att ge respons om webbplatsen. All officiell post skickas till registratorskontoret på adressen valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi.

Dataskyddsbeskrivning för responsblanketten

På responsblanketten ber vi användaren fylla i namn och e-postadress. 
Vi behandlar personuppgifter med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vi överför inte personuppgifter utanför EU eller EES-området. Vi överlämnar inte uppgifter för direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskning.

De uppgifter vi samlat in genom responsblanketten raderar vi efter ett år. 
 

Ge respons