Ge respons om webbplatsen

Du kan ge respons om Åklagarmyndighetens webbplats med blanketten nedan eller skicka respons direkt till Åklagarmyndighetens kommunikation på adressen viestinta.syyttaja(at)oikeus.fi. 
 
Blanketten kan du använda endast för att ge respons om webbplatsen. Responsblanketten kan inte användas för att inleda ärenden eller sköta ärenden som Åklagarmyndigheten behandlar. Skicka all officiell post till registratorskontoret vid riksåklagarens byrå eller till det åklagardistrikt som behandlar ditt ärende: Åklagarmyndighetens kontaktuppgifter.

Dataskyddsbeskrivning för responsblanketten

På responsblanketten ber vi användaren fylla i namn och e-postadress. 
Vi behandlar personuppgifter med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vi överför inte personuppgifter utanför EU eller EES-området. Vi överlämnar inte uppgifter för direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskning.

De uppgifter vi samlat in genom responsblanketten raderar vi efter ett år. 
 

Ge respons om webbplatsen