Hoppa till innehåll

Förundersökningen av dataintrång på riksdagsledamot Lintiläs mobiltelefon har avslutats 

Utgivningsdatum 27.2.2024 11.48 | Publicerad på svenska 27.2.2024 kl. 17.35
Pressmeddelande

Förundersökningen har handlat om misstänkt dataintrång på tidigare näringsminister, riksdagsledamot Mika Lintiläs mobiltelefon, som riksdagen äger. Ett bildmeddelande hade skickats från Lintiläs Whatsappkonto på Lintiläs telefon den 9 februari 2023, som Lintilä enligt sin egen uppfattning inte har skickat.

Lintilä har inte yrkat på straff i fallet. En utomstående aktör lämnade in en begäran om undersökning till polisen.

Åklagaren beslutade den 14 mars 2023 att en förundersökning av misstänkt dataintrång ska inledas med hänsyn till ett synnerligen viktigt allmänt intresse, då det fanns skäl att misstänkta utifrån de första uppgifterna att en telefon som ägs av riksdagen och används av en riksdagsledamot och medlem av statsrådet har varit föremål för dataintrång.  Man ansåg att det var nödvändigt att utreda brottsmisstanken med hänsyn till datasäkerheten och andra säkerhetsskäl för statsförvaltningens högsta tjänstemän. Förundersökningen utfördes av Centralkriminalpolisen.

Centralkriminalpolisens förundersökning avslutades på undersökningsledarens framställan den 26 februari 2024 med ett beslut om begränsning som åklagarna vid Södra Finlands åklagardistrikt fattat.

Under förundersökningen har det inte framkommit bevis för att utomstående aktörer har kapat enheten i fråga eller att en utomstående person skulle ha hackat sig in på enheten.  Enligt den utredning som skaffats i förundersökningen är det högst osannolikt att man skulle hitta mer bevis för det misstänkta dataintrånget.

Åklagarnas beslut nummer 24/1561 i ärendet E 24/5700kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, [email protected].

Beslutet har fattats av specialiståklagare Jukka Haavisto, tfn 029 562 1207, och distriktsåklagare Saara Tiittanen, tfn 029 562 2355, Södra Finlands åklagardistrikt.