Hoppa till innehåll

Inget åtal för misstänkt hets mot folkgrupp

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.1.2021 12.04 | Publicerad på svenska 25.1.2021 kl. 12.06
Pressmeddelande

Hussein Al-Taeen är misstänkt för hets mot folkgrupp för att ha skrivit på sin Facebook-sida meddelanden som är hotfulla, smädande eller förtalande mot olika folkgrupper 11.2.2011–13.10.2016.

Riksåklagaren har avstått från att väcka åtal mot Al-Taeen för det misstänkta hetsbrottet på olika grunder.   En del av meddelanden handlar inte om hetsbrott, eftersom de inte riktas mot en sådan folkgrupp som avses i straffbestämmelsen.

Meddelandena skulle kunna bedömas som ärekränkning. I regel kan åklagaren inte väcka åtal för ärekränkning om målsäganden inte har yrkat på straff. Målsägandena har inte yrkat på straff och gärningarna skulle i varje fall redan vara preskriberade som ärekränkning.
Ett av meddelandena handlar inte om hetsbrott eftersom meddelandet inte är smädande, förtalande eller hotfullt och det inte riktas mot någon folkgrupp.  

I ett av meddelandena har Al-Taeen sannolikt gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp.  Med beaktande av att Al-Taeen har aktivt och på eget initiativ utan myndighetens påverkan försökt att mildra effekterna av sin gärning genom sitt agerande och förbättrat sitt beteende under många år redan innan förfarandet i fråga avslöjades, skulle en rättegång och ett straff anses vara oändamålsenliga och oskäliga.

Beslutet om åtalseftergift (ärendenr R 21/2, beslutnr 21/1) kan beställas från registratorskontoret vid riksåklagarens byrå, e-post valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi, tfn 029 562 0810.

Mer information:
statsåklagare Anu Mantila, riksåklagarens byrå, tfn 029 562 0882
riksåklagare Raija Toiviainen, riksåklagarens byrå, tfn 029 562 0802