Hoppa till innehåll

Åklagarväsendet har haft ett resultatrikt år

Åklagarväsendet
10.1.2014 10.28
Pressmeddelande

I fjol inkom ca 84 000 ärenden till åklagarämbetena. Antalet ärenden minskade med ca 1 200 jämfört med föregående år. Beslut gjordes i ca 83 000 ärenden. Dessutom avgjorde åklagarna ca 172 000 strafforder-ärenden, av vilka majoriteten var fortkörningsböter.

Trots att antalet ärenden har sjunkit har åklagarnas arbetsbörda inte minskat. Den proportionella mängden krävande och arbetsdryga ärenden har fortsatt växa och därmed har helhetsarbetsmängden i verkligheten vuxit konstaterar riksåklagare Matti Nissinen.

Den genomsnittliga åtalsprövningstiden var något under två månader. I praktiken varierar tiden beroende på hur krävande ärendet är. I krävande ärenden såsom ekonomiska brott, grovt narkotikabrott och sexualbrott slutfördes åtalsprövningen i genomsnitt under fyra månader. Sedvanliga ärenden såsom trafikbrott behandlades i genomsnitt på två veckor.

Antalet gamla anhängiga ärenden har minskat. Antal ärenden som varit anhängiga över ett år var 168 (212 st år 2012), 9-12 mån. 530 (781), 6-9 mån. 1 263 (1199) och under ett halvt år 12 133 (11 022). I slutet av år 2013 var drygt 14 000 ärenden anhängiga i åklagarämbetena.

Av ärenden som har varit anhängiga i över ett år, är ännu 52 i tilläggsutredning, vilket betyder att åtalsprövningen inte kan slutföras innan den utredning som begärts av förundersökningsmyndigheterna har blivit färdig.

"Från och med början av pågående år ska åklagaren i enlighet med den nya förundersökningslagen ha ett tätare samarbete med polisen. Målet är att tilläggsutredningar på initiativ av åklagarna inte mera behövs, utan i fråga om materialdelen är ärendena klara att avgöras då de kommer till åklagaren. Under det hårda arbetstrycket kommer denhär förändringen att förorsaka fördröjning vid handläggningen av ärenden, men jag tror att det är tillfälligt", konstaterar Nissinen.

Enligt riksåklagaren är också utvecklingen av resurser och lagstiftning väsentlig för att kontrollera arbetsbördan. I Finland finns ca 350 åklagare. "Handläggningen av brottmål ska förnyas fördomsfritt och samtidigt handhas så att de knappa åklagarresurserna används förnuftigt. T.ex. bevisningen i hovrätten kunde grunda sig på material upptaget av tingsrätten. Också rattfylleriärendena kunde skötas enklare än nuförtiden", framhåller Nissinen.

Det vanligaste åklagarbeslutet är att väcka åtal (70 %), men i en betydande del av ärendena väcks dock inte åtal (13 %) eller åklagaren beslutar att inte slutföra undersökningen (14 %). Av åtalen styrs ca 40 % av ärendena till skriftligt förfarande. Av alla åtal som väckts förkastades 6,7 % (5,9 % år 2012).

Tilläggsinformation om riksomfattande statistik ger statsåklagare Christian Lundqvist t. 029 562 0829.

Tilläggsinformation om statistik rörande de lokala åklagarämbetena ger ifrågavarande åklagarämbete, kontaktinformation finns på adressen https://syyttajalaitos.fi/sv/servicestallen-och-servicepunkter