Hoppa till innehåll

Syyttäjälaitos palkitsi kouluttajia ja pohtii syyttäjän työn etiikkaa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 21.3.2014 11.00
Tiedote

"Syyttäjän eri lainkäytölliset roolit ovat jäsennettävissä jo seitsemään koriin aikaisemman kahden asemasta. Miltä kuulostaisi: Vaihtaa roolia kuin yleinen syyttäjä", ehdotti valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen Syyttäjälaitospäivän avauspuheessaan.

Valtakunnansyyttäjänvirasto järjestää tänään 21.3.2014 valtakunnallisen Syyttäjälaitospäivän, johon on kutsuttu syyttäjälaitoksen henkilökunta ja vieraita eri sidosryhmistä. Syyttäjälaitospäivä järjestetään joka kolmas vuosi.

Osana Syyttäjälaitospäivän ohjelmaa valtakunnansyyttäjä myönsi kaksi syyttäjälaitosmitalia: käräjätuomari Mikko Jaatiselle ja asianajaja Markku Fredmanille. Syyttäjälaitosmitali on arvokkain huomionosoitus, jota valtakunnansyyttäjä voi käyttää. Mitalia, jonka aiheena on Kaarlo Ignatiuksen kasvokuva, on tähän mennessä jaettu 12 kertaa.

Syyttäjälaitosmitali voidaan myöntää henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti palvellut syyttäjälaitosta, tai henkilölle, viranomaiselle tai muulle yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt syyttäjäntoiminnalle asetettuja tavoitteita. Tällä kertaa kummankin mitalinsaajat ansiot liittyvät syyttäjien osaamisen kehittämiseen ja sen hyväksi tehtyyn pitkäaikaiseen, monipuoliseen ja vaikuttavaan kouluttajan työhön.

"Kumpikin on jostakin löytänyt siihen toistuvasti aikaa vaativan päivätyönsä ohessa. Kummankin työ kouluttajana on merkittävällä tavalla lisännyt huomattavan monen syyttäjän osaamista ja parantanut heidän mahdollisuuksiaan menestyksellä suoriutua tehtävistään", perusteli Nissinen.

Lisäksi valtakunnansyyttäjä luovutti syyttäjälaitoksen tunnustuspalkinnon Lapin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Maija Monoselle. Tunnustuspalkinnolla halutaan kannustaa ja tukea syyttäjälaitoksen arvojen – ammattitaito, oikeudenmukaisuus ja työhyvinvointi ‒ mukaista työn laadun jatkuvaa kehittämistä.

Tunnustuspalkinto on aiemmin myönnetty kaksi kertaa valtakunnallisen Syyttäjälaitospäivän yhteydessä. Syyttäjänvirastot asettivat omat ehdokkaansa ja valinnasta päätti ulkopuolinen valintalautakunta, johon kuului edustaja muun muassa poliisin ylijohdosta, Suomen Tuomari- ja Asianajajaliitoista sekä Oikeustoimittajat ry:stä.

Syyttäjälaitospäivä jatkuu professori Marja-Liisa Mankan luennolla työhyvinvoinnista, joka on yksi syyttäjälaitoksen arvoista ja on siksi nostettu myös yhdeksi päivän pääaiheista. Lisäksi tarkastellaan syyttäjän työn muuttumista ja etiikkaa. Syyttäjälaitoksessa on käynnissä syyttäjän työn eettisten periaatteiden pohdinta.

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus, p. 029 562 0820