Hoppa till innehåll

Åklagarväsendet belönade utbildare och
begrundar arbetsetiken

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 21.3.2014 11.00
Pressmeddelande

"Åklagarens olika rättstillämpande roller kan redan struktureras i sju korgar istället för två som tidigare. Hur skulle det låta: Byta roll som allmänna åklagaren", föreslog riksåklagare Matti Nissinen i sitt öppningstal under Åklagarväsendets dag.

"Åklagarens olika rättstillämpande roller kan redan struktureras i sju korgar istället för två som tidigare. Hur skulle det låta: Byta roll som allmänna åklagaren", föreslog riksåklagare Matti Nissinen i sitt öppningstal under Åklagarväsendets dag.

Riksåklagarämbetet arrangerar idag 21.3.2014 en riksomfattande Åklagarväsendets dag, till vilken åklagarväsendets personal och gäster från olika intressentgrupper är inbjudna. Åklagarväsendets dag arrangeras vart tredje år.

Som en del av programmet på Åklagarväsendets dag beviljade riksåklagaren två åklagarväsendets medaljer till tingsdomare Mikko Jaatinen och advokat Markku Fredman. Åklagarväsendets medalj är den högst värderade utmärkelsen som riksåklagaren kan använda. Medaljen, som är försedd med Kaarlo Ignatius´ ansiktsbild, har hittills utdelats 12 gånger.

Åklagarväsendets medalj kan tilldelas en person som på ett förtjänstfullt sätt har tjänat åklagarväsendet. Medaljen kan också tilldelas en privatperson, myndighet eller annat samfund som på ett betydelsefullt sätt har främjat de mål som har satts upp för åklagarverksamheten. Denhär gången anknyter båda pristagarnas meriter till ett långvarigt, mångsidigt och imponerade utbildningsarbete till godo för utvecklingen av åklagarnas kunnande.

"Båda har gång på gång funnit tid till utbildningsarbetet vid sidan om sitt vanliga arbete. Bådas arbete som utbildare har på ett betydande sätt ökat påfallande många åklagares kunnande och förbättrat deras möjligheter att med god framgång klara av sina uppgifter", motiverade Nissinen.

Dessutom delade riksåklagaren ut åklagarväsendets hederspris till häradsåklagare Maija Mononen vid Lapplands åklagarämbete. Med hederspriset vill man uppmuntra och stöda utvecklingen av arbetskvaliteten enligt åklagarväsendets värden – yrkesskicklighet, rättvisa och arbetsvälfärd.

Hederspriset har beviljats två gånger tidigare i samband med den riksomfattande Åklagarväsendedagen. Åklagarämbetena utnämnde sina egna kandidater och en utomstående jury som bestod av representanter för bl.a. polisens högsta ledning, Finlands domare- och advokatförbund samt Rättsreportrarna rf. valde pristagaren.

Åklagarväsendets dag fortsätter med professor Marja-Liisa Mankas föreläsning om arbetsvälfärd, som är ett av åklagarväsendets värden och därför har lyfts upp som ett av dagens huvudtema. Dessutom granskas arbetets förändring och arbetsetiken. I åklagarväsendet dryftas som bäst åklagararbetets etiska principer.

Tilläggsuppgifter: Informationschef Pilvi Isotalus, t. 029 56 20820