Behandlingen av dataintrånget mot Vastaamo vid Åklagarmyndigheten

Stöd för offren till dataintrånget

Offren kan få praktiska råd om brottmålet och samtalshjälp från Brottsofferjouren. Alla tjänster är avgiftsfria. 

Brottsofferjouren 116 006 ger service på finska mån–fre kl. 9–20 och på svenska kl. 12–14. 

RIKUchat har öppet vardagar kl. 9–15 och dessutom måndagar kl. 17–19.

Juridisk telefonrådgivning har öppet mån–tors kl. 17–19 på numret 0800 161 177

Hur framskrider Vastaamo faller ur offrets perspektiv
 

Har du fått ett brev om att din e-postadress har funnits med på listan över Vastaamo dataintrånget?

Den e-postadress som enligt åklagarens uppgifter tillhör dig har dock fått ett utpressningsmeddelande under hösten 2020.  Polisen har inte kunnat fastställa om du verkligen har varit en kund hos Vastaamo. Vi har endast information om till vilka e-postadresser meddelandet har försökts skickas, men inte om meddelandet har levererats.

Att din adress finns med på utpressarens lista kan också bero på att exempelvis FPA eller kommuner har hänvisat kunder till Vastaamo, men att terapin inte genomfördes.

Om du inte har varit kund hos Vastaamo behöver du inte bry dig om det brev du fått.

Varför fick jag inte veta det här tidigare?

I början av förundersökningen kunde polisen bara kontakta dem som gjort en brottsanmälan. Polisen hade ingen information om dom andra som hade varit kunder hos Vastaamo. I slutskedet av utredningen gjordes en genombrott och polisen fick reda på till vilka av Vastaamos kunder utpressningsmeddelandena hade skickats.

På grund av det stora antalet offer beslutade polisen och åklagaren att i brottsutredningen fokusera bara på dem som gjort en brottsanmälan. Därför uppmanade polisen förra året alla som ville vara en del av rättsprocessen att göra en brottsanmälan.

Du fick information nu eftersom myndigheten måste skicka ut ett meddelande till alla vars e-postadress funnits med på listan.

Jag var kund hos Vastaamo men har inte fått något utpressningsmeddelande. Vilka uppgifter kan ha läckt om mig?

Utpressaren publicerade nästan alla patientjournaler från Vastaamos patienter fram till november 2018 på internet. Patientjournalerna har överförts till FPA för arkivering, så du kan kontrollera vilken information om dig som har sparats i Vastaamos register fram till november 2018. Om du vill ha information från FPA, gör en begäran om information till FPA.
Inga uppgifter har läckt från besök efter november 2018.

Utpressaren publicerade alla kunders personnummer och kontaktuppgifter som fanns i Vastaamos databas. Inte alla patienter hade emellertid sitt personnummer markerat och en del personnummer var felaktiga. Om du misstänker att ditt personnummer har läckt, finns det handlingsanvisningar på adressen www.suomi.fi/guider/informationslacka
 

Webbplatsöversikt