Hoppa till innehåll

Åklagaren ansöker om besvärstillstånd hos högsta domstolen i fallet med Jari Aarnio

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.3.2022 12.06
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Jukka Rappe har beslutat att lämna en ansökan om besvärstillstånd till högsta domstolen.

Helsingfors hovrätt förkastade åtalet mot Aarnio för mord enligt paragrafen om oäkta underlåtenhetsbrott (Helsingfors hovrätts dom 4.2.2022, dnr R 21/477).

Det är fråga om ett brott för vilket det finns knappt någon rättspraxis hos högsta domstolen. Därför skulle det vara viktigt att få ett prejudikat från högsta domstolen i fallet.

Åklagarnas besvär utgår från att Aarnio känt till mordplanerna och i egenskap av polisman borde ha vidtagit åtgärder för att förhindra mordet.

Mer information: statsåklagare Mikko Männikkö, riksåklagarens byrå, tfn 029 562 0896

​​​​​​​