Hoppa till innehåll

Biträdande riksåklagaren söker ändring i Helsingfors tingsrätts dom i Epri-ärendet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 17.2.2016 12.41
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har meddelat missnöje med Helsingfors tingsrätts dom av den 11 februari i det s.k. Epri-ärendet.

Missnöjet gäller tjänstemannen som verkat som chef för Polisstyrelsens registerföring och för vilken åtalet för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet förkastades. För de två övriga svarandens del nöjer sig Kalske med tingsrättens beslut.

Biträdande riksåklagaren anser att det är viktigt att få en högre rättsinstans beslut om innehållet och omfattningen av den i personuppgiftslagen avsedda registeransvarigas ansvar samt om domstolens uppfattning om det registerbruk som nämns i åtalet har varit riktigt när det gäller relevans- och felfrihetskrav. I tingsrättens beslut har innehållet i Epri-registret inte alls behandlats.

För tillfället finns inget mera att informera om.