Hoppa till innehåll

Biträdande riksåklagaren väckte åtal mot ledningen i stiftelsen Urheiluopistosäätiö

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 12.35
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har väckt åtal mot personer som verkat som styrelsemedlemmar i Urheiluopistosäätiö samt mot en tidigare företrädare för stiftelsen för missbruk av förtroendeställning.

Enligt åtalet har sammanlagt 23 000 euro av stiftelsens tillgångar under åren 2005 - 2007 donerats till SDP som politiskt stöd, trots att det enligt stiftelsens stadgar inte har varit möjligt att använda tillgångarna för sådana ändamål. Det är frågan om kapitalöverföring med anknytning till konstanskaffningar. Bötesstraff yrkas för de misstänkta personerna.

Patent- och registerstyrelsen har anmält brottet till åtal. Alla misstänkta bestrider att de har gjort sig skyldiga till brott. De anser att det har varit frågan om tillåten verksamhet.

Stämningsansökan har inlämnats till Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenr R 11/351, tingsrättens ärendenr R 11/10253). Handlingarna blir offentliga när målet har tagits upp till muntlig förhandling i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. På biträdande riksåklagarens förordnande driver statsåklagare Jarmo Hirvonen åtalet i tingsrätten.

Tilläggsuppgifter:

biträdande riksåklagare Jorma Kalske (tel. 029 562 0802)statsåklagare Jarmo Hirvonen (tel. 029 562 0886)