Hoppa till innehåll

Åtal för bedrägeri mot tidigare chef för Rokotetutkimuskeskus

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 20.12.2021 14.52 | Publicerad på svenska 28.12.2021 kl. 15.19
Pressmeddelande

Straff yrkas för två grova bedrägerier för en tidigare chef för Rokotetutkimuskeskus, som fungerat i anslutning till den medicinska fakulteten vid Tammerfors universitet.

De misstänkta gärningarna har skett under åren 2017–2019.  Målsägande är Tammerfors universitet, numera Tammerfors högskolestiftelse. 

Svaranden har bestridit att han gjort sig skyldig till de misstänkta brotten.

Stämningsansökan har lämnats in till Birkalands tingsrätt (åklagarens ärendenummer R 21/24606 och tingsrättens ärendenummer R 21/6480) och den blir offentlig först när ärendet tagits upp i tingsrätten. Tingsrätten beslutar om tidpunkten för behandlingen av ärendet. Även förundersökningsmaterialet hålls hemligt fram till rättegången.

I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet.

Åklagare i ärendet är specialiståklagare Marita Vilkko (tfn 029 562 4603) och distriktsåklagare Olli Sulkonen (tfn 029 562 3951) vid Västra Finlands åklagardistrikt.

​​​​​​​