Hoppa till innehåll

Åtal har väckts i ett brottsärende som centralkriminalpolisen  utrett  gällande transport av avfall mellan Finland och Estland

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 7.9.2022 12.42
Pressmeddelande

Åklagarna har väckt  åtal i ett ärende gällande export och import av avfall. Centralkriminalpolisen har tidigare informerat i ärendet. 

Fem personer och två juridiska personer står åtalade och åtalen gäller ett fall av miljöförstöring och två fall av grov miljöförstöring under gärningstiden 2018–2020. Samtliga misstänkta har bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till olagligt förfarande.

Åtalsskrifterna har sickats in till Västra-Nylands tingsrätt 7.9.2022 (åklagarens ärendenummer R 21/16341 och R 22/2903, tingsrättens ärendenummer R 22/3002 ja R 22/3003).

Åtalsskrifterna blir offentliga då ärendet tas till behandling i tingsrätten, såtillvida tingsrätten inte gör avvikande beslut om offentligheten. Information om tidpunkten för behandlingen finns inte att tillgå i detta skede.

Förundersökningsmaterialet blir offentligt först då ärendet för första gången behandlas i domstolen.

Som åklagare i denna ärendehelhet fungerar specialiståklagare Heidi Nummela ([email protected]) och distriktsåklagare Maren Salvesen ([email protected]) från Södra -Finlands åklagarområde.

I detta skede har åklagaren inget mer att informera.