Hoppa till innehåll

Åtal har väckts i Vastaamo-fallet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 18.10.2023 10.11
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal mot den misstänkte personen för grovt dataintrång, försök till grov utpressning, 9 598 fall av spridning av information som kränker privatlivet, 21 316 försök till grov utpressning och 20 fall av grov utpressning. Det grova dataintrånget skedde 25–26.11.2018 och de övriga brotten i september-oktober 2020.

Den misstänkta är häktad. Hen har förnekat sin skuld för brotten.

Stämningsansökan har lämnats till Västra Nylands tingsrätt 18.10.2023.

Tingsrätten meddelar om anordnandet av huvudförhandling på sin egen webbplats.

Åklagare i ärendet är distriktsåklagare Pasi Vainio vid Västra Finlands åklagardistrikt (029 562 3906), distriktsåklagare Bo-Niklas Lundqvist vid Södra Finlands åklagardistrikt (029 562 2312) och distriktsåklagare Harri Mäkelä vid Östra Finlands åklagardistrikt (029 562 7720).