Hoppa till innehåll

Åtal mot en läkare som varit verksam i Uleåborg för grovt narkotikabrott

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 15.5.2024 13.44
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal mot en läkare som varit verksam i Uleåborg för grovt narkotikabrott. Den misstänkta gärningen har begåtts mellan 22.1.2021 och 20.7.2022. Polisen har informerat om fallet i januari 2023.

Enligt åklagaren har läkaren ordinerat narkotikaklassade läkemedel utan grund till flera personer och tagit en del av de ordinerade läkemedlen för sig själv. Läkemedel har också sålts och distribuerats på andra sätt med läkarens kännedom och delvis även på läkarens begäran. Läkaren har vid förundersökningen bestridit gärningen.

I ärendet har åtal väckts även för grovt narkotikabrott mot en annan person, åtal för narkotikabrott mot nio andra personer samt åtal för läkemedelsbrott mot en person. Vid förundersökningen har en del av de misstänkta delvis erkänt gärningen och en del bestridit gärningen i sin helhet. 

För de misstänkte läkemedelsbrottens del har åklagaren fattat beslut om åtalseftergift 24/1519, 24/1520, 24/1521, 24/1522 och 24/1523. Besluten kan beställas från Norra Finlands åtalsdistrikt, [email protected].

Stämningsansökan har lämnats in till Uleåborgs tingsrätt den 15 maj 2024, åklagarens ärendenummer R 22/9378, tingsrättens ärendenummer R 24/1568. Stämningsansökan blir offentlig när ärendet tagits upp i tingsrätten. Tidpunkten för huvudförhandlingen är ännu inte känd. 

I nuläget finns det inte mer att informera om.

Specialiståklagare Henna Väyrynen, [email protected], Norra Finlands åklagardistrikt