Hoppa till innehåll

Åtal väckt för förskingring vid Helsingfors stads utbildningsverk

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 8.10.2020 15.53 | Publicerad på svenska 12.10.2020 kl. 17.48
Pressmeddelande

Åtalsprövningen har blivit klar i ärendet där polisinrättningen i Helsingfors har undersökt misstänkta förskingringar och grova förskingringar samt grova bedrägerier vid Helsingfors stads utbildningsverk. Åtal har väckts mot två personer för förskingringar som begåtts 2017. Svarandena har bestridit brott.

Stämningsansökan har inlämnats till Helsingfors tingsrätt 8.10.2020 (ärendenummer R 18/11502 vid Södra Finlands åklagardistrikt, tingsrättens ärendenummer R 20/8082). Stämningsansökan blir offentlig när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. Datum för sammanträdesdagen bestäms senare.

Dessutom har åklagaren fattat sjutton beslut om åtalseftergift. Besluten om åtalseftergift nr 20/6028, 20/6030, 20/6035, 20/6036, 20/6037, 20/6038, 20/6040, 20/6041, 20/6043, 20/6047, 20/6051, 20/6053, 20/6057, 20/6058, 20/6072, 20/6076 och 20/6077 kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi. 

Eftersom också åtal väckts i samma ärende, blir förundersökningsmaterialet offentligt först när ärendet tagits upp i muntlig förhandling i tingsrätten, om inte domstolen bestämmer annat.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Distriktsåklagare Seita Heinström, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 1049, seita.heinstrom(at)oikeus.fi