Hoppa till innehåll

Åtal väckt för isbaneolyckan i Kurikka

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 20.8.2021 12.14 | Publicerad på svenska 25.8.2021 kl. 11.23
Pressmeddelande

Åtalsprövningen för isbaneolyckan i Jalasjärvi i Kurikka 7.3.2020 är färdig. I olyckan omkom en 14-årig pojke.

Åklagaren har väckt åtal mot en person för dödsvållande och två personer för terrängtrafikförseelse. I fråga om dödsvållandet har svaranden bestridit att han har gjort sig skyldig till brottet.

För tre personers del har åklagaren fattat beslut om åtalseftergift eftersom bevis för att de har varit inblandade i brottet saknas.

Stämningsansökan har inlämnats till Södra Österbottens tingsrätt 20.08.2021 (Västra Finlands åklagardistrikts ärendenummer R 20/26925, tingsrättens ärendenummer R 21/1216).

Stämningsansökan blir offentlig först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. Behandlingsdatum har inte ännu bestämts.

Besluten om åtalseftergift (nr 21/6297, 21/6299, 21/6300) kan beställas från Västra Finlands åklagardistrikt, lansi-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi.

Eftersom åtal också väckts i samma ärende, blir förundersökningsmaterialet offentligt först när ärendet tagits upp i muntlig förhandling i tingsrätten, om inte domstolen bestämmer annat.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Åklagare i ärendet är distriktsåklagare Kreetta Mäki-Kahra på Västra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 56 26829.