Hoppa till innehåll

Åtal väckt mot ministers specialmedarbetare

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 13.8.2021 9.49 | Publicerad på svenska 13.8.2021 kl. 9.51
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal mot en person som fungerat som ministers specialarbetare för bedrägeri och brott mot tjänsteplikt. Ärendet gäller f.d. näringsminister och finansminister Katri Kulmunis kommunikationsutbildning.

Enligt åtalet har specialmedarbetaren genom att vilseleda eller utnyttja misstag förmått finansministeriet att utan fog betala 13 702 euro för utbildningen. Genom samma förfarande har specialmedarbetaren i egenskap av tjänsteman brutit mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser eller föreskrifter som ska iakttas i tjänsteutövning.

Svaranden har bestridit att hen har gjort sig skyldig till brottet.

Stämningsansökan har inlämnats till Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenummer 21/5105, tingsrättens ärendenummer R 21/6261). Stämningsansökan och förundersökningsprotokollet blir offentliga först när ärendet tagits upp i Helsingfors tingsrätt, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Åklagare i ärendet är specialiståklagare Anja-Riitta Rinkinen, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 050 540 0285, anja-riitta.rinkinen(at)oikeus.fi