Hoppa till innehåll

Åtal väckta gällande grovt regleringsbrott och exportbrott som avser försvarsmateriel

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 15.1.2024 14.46
Pressmeddelande

Åtalsprövningen gällande två finska företags misstänkta brott mot sanktioner är slutförd. Tullen gav ett pressmeddelande i ärendet 5.12.2023.

Åklagaren har väckt åtal mot Luminor Oy:s och Siberica Oy:s vd Gabriel Temin för grovt regleringbrott och exportbrott som avser försvarsmateriel. Därtill har åtal väckts för grovt regleringsbrott mot tre av Siberica Oy anställda samt mot en speditörs representant, som har skött om transitering åt bägge företagen. Svarandena har bestridit brottsmisstankarna.

Stämningsansökan har anhängiggjorts i Östra Nylands tingsrätt 15.1.2024 (åklagarens diarienummer R 23/30912, tingsrättens diarienummer R 24/287). 

Gällande en misstänkt har åklagaren beslutat om åtalseftergift. Beslutet nr 24/484 kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt [email protected], tfn +358 29 56 22106 (kundtjänst må–fr kl. 9–12).

Huvudförhandlingen inleds i Östra Nylands tingsrätt 26.1.2024 kl. 9.00 då även stämningsansökan och övriga rättegångshandlingar blir offentliga såtillvida tingsrätten inte beslutar annorlunda. I detta skede har åklagarna inte annat att informera.

Som åklagare i ärendet fungerar distriktsåklagare Marie Pihlström (marie.pihlstrom(at)oikeus.fi) och specialiståklagare Nina Sipilä (nina.sipila(at)oikeus.fi) från Södra Finlands åklagardistrikt.