Hoppa till innehåll

Åtal väckts i fallet som gäller Elonvaalijat ry och Elokapina-rörelsen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 20.1.2022 12.35 | Publicerad på svenska 21.1.2022 kl. 9.05
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal mot Elonvaalijat ry för penninginsamlingsbrott. Åtalet gäller småskaliga insamlingar som anmälts till polisinrättningen i Helsingfors 21.4.2021 och 9.9.2021. Intäkterna har på sannolika skäl samlats in i syfte att finansiera verksamhet som klart äventyrar den allmänna ordningen eller säkerheten eller för att finansiera lagstridig verksamhet.

Dessutom har åklagaren fattat ett beslut om att inte väcka åtal för penninginsamlingsbrott på grund av avsaknad av bevis.

Svarandena har bestridit att de gjort sig skyldiga till brott. Det finns fyra svarande i fallet med penninginsamlingsbrottet.

Dessutom har åklagaren väckt åtal för bedrägeri i anslutning till Elokapina-rörelsens verksamhet. Åtalet gäller ett stipendium som Suomen kulttuurirahaston kannatusyhdistys ry har betalat till en aktör i Elokapina-rörelsen. 

Svarandena har bestridit att de gjort sig skyldiga till brott. Det finns två svarande i fallet med bedrägeribrottet.

Åklagaren har i ärendehelheten också fattat flera beslut att inte väcka åtal för offentlig uppmaning till brott och väckt ett åtal för samma. Svaranden har bestridit brott.

Stämningsansökningarna har lämnats in till Helsingfors tingsrätt 20.1.2022 (tingsrättens ärendenummer  R 22/477 och R 22/479, åklagardistriktets ärendenummer R 22/252 och R 22/253). Stämningsansökningarna och förundersökningsmaterialet blir offentliga först efter att ärendena tagits upp i muntlig förhandling i tingsrätten, om inte domstolen bestämmer annat. Tidpunkten för huvudförhandlingen är ännu inte känd.

Besluten om åtalseftergift (nr 22/398, 22/399, 22/402, 22/403 och 22/406) kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, tfn 029 562 2100.

Åklagare i ärendet är distriktsåklagare Petteri Perälä, Södra Finlands åklagardistrikt, petteri.perala(at)oikeus.fi, tfn 029 562 2101.