Hoppa till innehåll

Åtalseftergift i ärendet som gäller Wille Rydman

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 16.12.2022 10.03 | Publicerad på svenska 16.12.2022 kl. 10.04
Pressmeddelande

Åklagarna har beslutat att inte väcka åtal mot Will Rydman. Rydman misstänktes för att ha gjort sig skyldig till våldtäktsbrott under våren 2015.

Centralkriminalpolisen har utfört förundersökningen och skickat ärendet vidare till åtalsprövning eftersom det fanns skäl att misstänka att Rydman gjort sig skyldig till ett våldtäktsbrott.

Åklagarna har nu beslutat om åtalseftergift. Enligt åklagarna finns det inte sannolika skäl att misstänka Rydman för brott.

Beslutet om åtalseftergift nr R 22/8906 (diarie R 22/26074) kan beställas från Södra-Finlands åklagardistrikt, [email protected].

På grund av ärendets art har målsägandens namn sekretessbelagts. Därutöver har beslutet sekretessbelagts till den del det innehåller känsliga omständigheter som gäller parternas privatliv.

På grund av ärendets art har åklagarna inte utöver detta och beslutets offentliga innehåll annat att informera.

Specialiståklagare Laura Sairanen, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 2143