Hoppa till innehåll

Beslut om åtalseftergift i fallet med distansförsäljning av alkohol

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 12.4.2022 9.45
Pressmeddelande

Åklagaren har beslutat att inte väcka åtal i fallet med distansförsäljning av alkohol. Företagens ansvarspersoner misstänktes för att ha gjort sig skyldiga till grovt alkoholbrott genom att sälja, förmedla och överlåta alkoholdrycker i strid med alkohollagen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira gjorde en begäran om undersökning 25.9.2020 för att begära att förundersökningsmyndigheterna undersöker huruvida de estniska och franska företagens ansvarspersoner och personer som utöver bestämmanderätt i företagen har gjort sig skyldiga till ett brott som är straffbart enligt 50a kap. 1–3 § i strafflagen, eller något annat brott, genom att via internet sälja alkoholdrycker till Finland.

Tullen gjorde en förundersökning i fallet och överlämnade ärendet till åklagaren för åtalsprövning, då det fanns skäl att misstänka att de nämnda företagens ansvarspersoner hade gjort sig skyldiga till grovt alkoholbrott genom att sälja, förmedla och överlåta alkoholdrycker i strid med alkohollagen. 

Nu har åklagaren fattat beslut om åtalseftergift i fallet. Åklagaren anser att det enligt förundersökningen inte finns sannolika skäl som stöder de misstänkta personernas skuld.

Besluten om åtalseftergift nr 22/2569, 22/2570, 22/2571, 22/2572, 22/2573 och 22/2574 (diarienummer R 21/29844) kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt ([email protected]).

Förundersökningsprotokollen 9010/R/4376/20 och 9010/R/4874/20 i ärendet kan beställas från Tullen.

Mer information: specialiståklagare Mari Mattila, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 050 443 2146, [email protected]