Hoppa till innehåll

Inget åtal för utpressningssamtal från Arctic Sea-skeppet - Telefonsamtalen har tagits i beaktande i en dom som getts i Ryssland

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.6.2013 10.32
Pressmeddelande

 

Statsåklagaren beslöt att inte väcka åtal för flera utpressningssamtal som en person ringt till Finland från det kapade Arctic-Sea skeppet, eftersom personen i Ryssland redan dömts till sju års fängelse för kapningen. Samtalen hade tagits i beaktande i domen som gavs i Ryssland.

Samtalen ringdes med satellittelefon från internationella havs-områden. Eftersom man svarade på samtalen i Finland ansåg statså-klagaren att gärningen delvis hade begåtts i Finland. Dessutom riktades handlingen mot ett finskt företag och mot en utländsk person som bodde permanent i Finland.

Kaparen förde i samtalen fram ett lösen-krav på 1.500.000 euro och förstärkte sitt krav genom hot mot skeppet och dess besättning. I Finland undersöktes samtalen som försök till grov utpressning. I Finland är maximistraffet för grov utpressning fyra år fängelse.

Beslutet om åtalseftergift (nr 13/08, ärendenr R 12/433) kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering, tel. 029 56 20810.

Tilläggsuppgifter: statsåklagare Jarmo Hirvonen, tel. 029 56 20886