Hoppa till innehåll

Förundersökningen avslutad angående tillbud vid Uttis jägarregemente skjutövning

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 20.11.2019 10.11
Pressmeddelande

I förundersökningen har framkommit att tillbudet vid Uttis jägarregemente skjutövning i augusti, var fråga om en olyckshändelse.

Åklagaren vid Östra Finlands åklagardistrikt har beslutat avsluta förundersökningen på basis av förslag av undersökningsledaren, eftersom det i ärendet inte längre finns orsak att misstänka brott (beslut E19/8815).

Vid Uttis jägarregemente skjutövning på Taipalsaari skjut- och övningsområde 14.8.2019 skedde ett tillbud där en beväring sköt sig själv i foten.  I förundersökningen framkom att det var fråga om en olyckshändelse, som utlöstes av att beväringen föll. Ingen misstänks för att ha verkat oaktsamt och man har inte heller funnit funktionsstörningar i själva vapnet.

Tilläggsuppgifter ger utredningsledaren Jouni Pulkkinen tfn 0299 800 (växel).

Åklagarens beslut om begränsning av  förundersökningen (E19/8815) kan beställas från Östra Finlands åklagardistrikt på adressen [email protected] eller per telefon 029 562 4000 (växel).