Hoppa till innehåll

Finland utreder krigsbrott som enligt misstanken har begåtts i Ukraina

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 15.12.2023 12.02 | Publicerad på svenska 15.12.2023 kl. 12.03
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagaren har beslutat att det i Finland ska göras en förundersökning i vilken det ska utredas om en rysk medborgare som är omhändertagen de finska myndigheterna har gjort sej skyldig till krigsbrott i Ukraina.

Föremål för utredningen är gärningar som har begåtts i samband med den väpnade konflikten i östra Ukraina före det krig som nu pågår. Dessa gärningar har riktat sej mot sårade eller kapitulerade ukrainska soldater och de misstänks uppfylla brottsbeskrivningen för krigsbrott (5 och 6 § i 11 kap. i strafflagen).

Utredningen av gärningarna görs i Finland eftersom den misstänkte inte kan utlämnas till Ukraina och eftersom det är frågan om sådana internationella brott som de finska myndigheterna har befogenhet att utreda. Alla åtgärder innan inledandet av förundersökningen har gjorts i tätt samarbete mellan riksåklagarens byrå, Centralkriminalpolisen och de ukrainska myndigheterna. Förundersökningen görs av Centralkriminalpolisen.

Biträdande riksåklagare Jukka Rappe är åklagare i ärendet. Statsåklagare Tom Laitinen är föredragande.

Mer information: biträdande riksåklagare Jukka Rappe (jukka.rappe(at)oikeus.fi, 050 543 1182)