Hoppa till innehåll

Förundersökning inleds gällande polisens agerande i samband med Elokapina-demonstrationen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 14.10.2020 12.30 | Publicerad på svenska 15.10.2020 kl. 11.05
Pressmeddelande

Undersökningsledare i polisbrottmål, specialiståklagare Heidi Savurinne vid riksåklagarens byrå har beslutat att inleda en förundersökning gällande polisens agerande under Elokapina-demonstrationen.

I förundersökningen utreds på vilka grunder polisen använde maktmedel mot demonstranterna och om polisens agerande var lagligt. Den misstänkta brottsrubriceringen är i det här skedet brott mot tjänsteplikt. Eventuella andra brottsrubriceringar kan preciseras senare under förundersökningens gång. I förundersökningen hör man både delaktiga och vittnen och skaffar också fram annat bevismaterial om händelseförloppet.

Åklagare i ärendet är biträdande riksåklagare Jukka Rappe.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Undersökningsledare, specialiståklagare Heidi Savurinne, tfn 029 562 0873, heidi.savurinne(at)oikeus.fi