Hoppa till innehåll

Förundersökningen om obehörig användning av en handling som rör personer i Al-Hol-lägret har avbrutits

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 16.4.2021 10.25 | Publicerad på svenska 16.4.2021 kl. 11.25
Pressmeddelande

Enligt en omfattande utredning finns det skäl att misstänka att en sekretessbelagd handling som rör personer i Al-Hol-lägret har på ett olagligt sätt hamnat hos media i anslutning till polisens tjänsteutövning.

I utredningen har det också framkommit att det i detta skede inte finns förutsättningar för att fortsätta med förundersökningen, eftersom brottsmisstanken inte kan riktas mot en sådan person eller personkrets som kan individualiseras och annan utredning som påverkar ärendet inte är tillgänglig i nuläget.

Enligt förundersökningslagen ska förundersökningen dock fortsätta utan dröjsmål när det inte längre finns förutsättningar för avbrottet.

I nuläget ges inte ytterligare information, eftersom det är fråga om en oavslutad förundersökning (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. 3 punkten).

Beslutet om att avbryta förundersökningen kan beställas på adressen [email protected]

Undersökningsledare i ärendet är specialiståklagare Heidi Savurinne på riksåklagarens byrå, [email protected].