Hoppa till innehåll

Förundersökningen gällande misstanke om före detta chefen för narkotikaenheten vid Polisinrättningen i Helsingfors har missbrukat tillgångar som hör till hans civila liv, lämnas till åklagaren för åtalsprövning

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 4.5.2020 10.10 | Publicerad på svenska 4.5.2020 kl. 13.37
Pressmeddelande

Förundersökningen gällande oklarheter i fråga om hur den person som åren 1999−2013 var chef för narkotikaenheten vid Polisinrättningen i Helsingfors, har använt sina tillgångar är färdig och lämnas till åklagaren för åtalsprövning.

Vid förundersökningen utreddes om den misstänkte mellan sommaren 2016 och hösten 2018 till skada för sina fordringsägare utan godtagbart skäl överlämnade eller överförde egendom till ett värde av över 30 000 euro. Dessutom utreddes om han fick hjälp av andra. Förundersökningen gällde inte användningen av tillgångar i myndighetsverksamheten.

Brottsrubriceringarna för de misstänkta brotten var vid förundersökningen grov oredlighet som gäldenär och medhjälp till oredlighet som gäldenär. Sammanlagt fyra personer var under förundersökningen misstänkta för brott. Samtliga har förnekat misstankarna.

Förundersökningen leddes av centralkriminalpolisen och Åklagarmyndigheten.

Ärendet lämnas nu till åklagaren för åtalsprövning. Åklagare är statsåklagare Mikko Männikkö och distriktåklagare Tarmo Tanner.

Ytterligare information om förundersökningen:

Undersökningsledaren, specialåklagare Jukka Haavisto, tfn 029 5621 207 (beträffande polisen)

Undersökningsledare, kriminalkommissarie Janne Takkunen, tfn 029 5485 324 (beträffande de övriga)