Hoppa till innehåll

Pressmeddelande från Åklagarämbetet i Helsingfors: Åtal har väckts för sexualbrott på Degerö

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 11.9.2019 12.00 | Publicerad på svenska 20.9.2019 kl. 11.17
Pressmeddelande

Häradsåklagarna har väckt åtal för en serie av sexualbrott riktade mot barn. Totalt 17 stämningsansökningar har inlämnats till Helsingfors tingsrätt. Åtal har väckts mot två personer.

Åklagarna yrkar på straff åt svarandena för grova våldtäkter, våldtäkter, grova sexuella utnyttjanden av barn, grovt narkotikabrott samt flera andra sexualbrott och innehav av olagligt material.

I stämningsansökningarna finns sammanlagt 19 målsäganden. Nästan alla målsäganden har varit minderåriga vid händelsetidpunkten. Ärendehelheten innefattar flera tiotal åtalspunkter. Händelserna har ägt rum i den huvudmisstänktes lägenhet på Degerö i Helsingfors.

Den första brottsmisstanken kom till polisens kännedom vid årsskiftet 2018–2019 därefter under förundersökningen framkom det flera nya brottsmisstankar. Eftersom det är frågan om en omfattande serie av sexualbrott som har pågått flera år publicerade polisen en bild av den huvudmisstänkte i media på sommaren 2019 för att nå personer som vet något om ärendet och eventuella nya brottsoffer. Brottsmisstanken infaller under år 2006–2019.

Båda svarandena har i förundersökningen bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott. Åklagarna har begärt att ärendet behandlas utan allmänhetens närvaro och att hela rättegångsmaterialet sekretessbeläggs för att skydda målsägandena.

Ärendehelheten är anhängigt i Helsingfors tingsrätt med diarienumren R 19/7066, R 19/7068,19/7070, R 19/7075–R 19/7077, R 19/7080, R 19/7083–R 19/7085, R 19/7088, R 19/7092, R 19/7093 ja R 19/7095–R 19/7097.

I detta skede finns inget övrigt att meddela.

Åtalen drivs av häradsåklagare Elina Hyppönen (tel. 029 56 22309) och häradsåklagare Jutta Juntunen (tel. 029 56 22231) vid Åklagarämbetet i Helsingfors.