Hoppa till innehåll

Inget åtal mot före detta verksamhetsledare för Vänsterförbundets västra områden för misstänkt hets mot folkgrupp

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 29.9.2021 12.51
Pressmeddelande

Riksåklagaren har fattat beslut om åtalseftergift i fallet där den före detta verksamhetsledaren för Vänsterförbundets västra områden har misstänkts för hets mot folkgrupp. Beslutet har fattas på grunden inget brott.

Enligt förundersökningen har det på ett Twitterkonto som den misstänkte grundat publicerats i slutet av 2016 flera hotfulla meddelanden som har riktats mot grupper som kallats klimatförnekare, nazister och fascister.  Den brottsmisstänkte har i förundersökningen bestridit att han har publicerat meddelandena i fråga.

I sitt beslut har riksåklagaren ansett att meddelandena har riktats mot folkgrupper som definieras på basis av samhälleliga och politiska åsikter och att det inte går att identifiera en sådan övertygelse som definierar folkgrupper som på grund av övertygelsen skulle ha rätt till skydd mot hotfull kommunikation i enlighet med bestämmelserna om hetsbrott. Enligt beslutet är de grupperingar som i meddelandena beskrivs som klimatförnekare, fascister eller nazister inte heller tillräckligt varaktiga eller väl definierade för att utgöra en sådan folkgrupp som omfattas av bestämmelserna. Handlingen som undersöktes i förundersökningen är således inte straffbar enligt lagstiftningen.

Beslutet om åtalseftergift nr 21/21 kan beställas från riksåklagarens byrå (valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi, tfn 029 562 0810).

Till ärendet hörande förundersökningsprotokoll 5650/R/14102/20 kan beställas från polisinrättningen i Sydvästra Finland (kirjaamo.lounais-suomi(at)poliisi.fi). 

Det finns inget mer att informera om fallet.

Föredragande i ärendet: statsåklagare Sampsa Hakala, riksåklagarens byrå, tfn 029 562 0886, sampsa.hakala(at)oikeus.fi