Hoppa till innehåll

Pressmeddelande av åklagarämbetet i Östra Nyland 13.4.2018: Åtal för dråp i skjutningsfallet i Borgå

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 13.4.2018 9.58
Pressmeddelande

Åklagarna i Östra Nyland har väckt åtal för dråp, olaga hot och skjutvapenbrott gällande skjutningshändelsen i Sannäs i Borgå oktober 2017.

Stämningsansökan har inlämnats till Östra Nylands tingsrätt (åklagarens diarienummer R 18/1812, tingsrättens diarienummer R 18/261).

Huvudförhandlingen påbörjas vid skild angiven tidpunkt i slutet av april. Den misstänkte är förordnad undersökning av sinnestillstånd.

Den misstänkte har i förundersökningen erkänt att han orsakat offrets död genom sitt förfarande.

Stämningsansökan och övriga rättegångshandlingar som är anknutna till ärendet blir offentliga, då ärendet har påbörjats vid tingsrätten om inte tingsrätten beslutar annat.

Åklagarna har i detta skede inget övrigt att informera om.

Åklagarna i ärendet är häradsåklagare Rebecka Frände och Jukka Haavisto,

Åklagarämbetet i Östra Nyland, tfn 026 56 21 207