Hoppa till innehåll

Jukka Rappe till tidsbunden tjänst som biträdande riksåklagare

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 29.9.2017 12.20
Pressmeddelande

Riksåklagare Raija Toiviainen har utnämnt statsåklagare Jukka Rappe till biträdande riksåklagare för viss tid. Utnämningen gäller tiden från 1.10.2017 till slutet av februari 2018, dock högst den tid som den ordinarie innehavaren av riksåklagartjänsten är suspenderad från tjänsteutövning.

Utnämningen till tidsbunden tjänst som biträdande riksåklagare gjordes, eftersom den ordinarie biträdande riksåklagaren Raija Toiviainen har utnämnts till tidsbunden tjänst som riksåklagare. Toiviainen sköter riksåklagarens tjänst, eftersom Matti Nissinen är suspenderad från tjänsteutövning på grund av den pågående straffprocessen mot honom.

Jukka Rappe har fungerat som statsåklagare från 1997. Han har verkat som chef för enheten för åklagarverksamhet (f.d. enheten för åtalsärenden) från 2009.

Under den tid som Rappe sköter tjänsten som biträdande riksåklagare, verkar statsåklagare Jorma Äijälä som chef för enheten för åklagarverksamhet.