Hoppa till innehåll

Justitieministeriets pressmeddelande: Åklagarnas behörighet utvidgas från början av år 2012

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 12.39
Pressmeddelande

 

Behörigheten för åklagare på lokal nivå, dvs. häradsåklagare och biträdande åklagare, utvidgas från början av nästa år från åklagarämbetets verksamhetsområde till hela landet.

Ändringen är en del av reformen som träder i kraft den 1 januari 2012, i vilken bestämmelserna om åklagarverksamhet samt åklagarväsendets förvaltning och organisation som tidigare ingick i flera olika lagar samlades i en lag om åklagarväsendet. Till övriga delar motsvarar lagen nuläget.