Hoppa till innehåll

Åklagarämbetet i Österbottens pressmedelande: Åtal för miljöförstöring

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 21.11.2017 10.40
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal i ett ärende som gäller transport av rivningsavfall till en privatpersons fastighet. Rivningsavfallet härstammar från bl.a. Malax-Korsnäs hälsovårdscentrals rivningsarbetsplats.

Åtal för miljöförstöring har väckts mot åtta personer. Som svarande finns även två aktiebolag för vilkas del yrkas samfundsbot med anknytning till miljöförstöring.

Stämningsansökan har tillställts Österbottens tingsrätt (tingsrättens diarienummer R 17/1539) där ärendet i sinom tid handläggs. Handlingarna som är anknutna till ärendet blir offentliga, då handläggningen av ärendet har påbörjats vid tingsrätten.

Alla svaranden bestrider brott.

För tre personers del har åklagaren fattat beslut om åtalseftergift för misstänkt grovt bedrägeri. Besluten om åtalseftergift kan beställas från Åklagarämbetet i Österbotten på adressen pohjanmaa.sy(at)oikeus.fi med ärendenummer R 16/3558, avgöranden 17/1801, 17/1802 och 17/1803.

Vid detta skede av ärendets handläggning har åklagaren inget ytterligare att informera.

Som åklagare i ärendet fungerar häradsåklagare Nelli Karikko, tfn 029 562 6824 och häradsåklagare Anette Enbacka, tfn 029 562 6828.