Hoppa till innehåll

Ingen förundersökning då poliser stannade vid en snusbutik

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 7.5.2020 12.18
Pressmeddelande

I sociala medier har det spridits en bild där ett polisfordon har stannat utanför en snusbutik. Frågor har uppstått om poliserna har varit ute på tjänsteuppdrag vid tillfället.

Polisinrättningen i Lappland har registrerat en undersökningsanmälan om polisernas förfarande. På basis av den har det vid riksåklagarens byrå gjorts en inledande undersökning enligt 3 kap. 3 § 2 mom. förundersökningslagen. Då en inledande undersökning gäller polismans förfarande i tjänsten fungerar en åklagare som förundersökningsledare enlig 2 kap. 4 § förundersökningslagen.

Undersökningsledaren, distriktsåklagare Heidi Savurinne vid riksåklagarens byrå har beslutat att förundersökning inte görs. På basis av den inledande undersökningen finns det inte skäl att misstänka ifrågavarande poliser för brott.

Undersökningsledarens beslut (ärendenummer R 20/315, avgörandenumren 20/531–532) kan beställas från riksåklagarens byrå: riksaklagaren.aklagare(at)oikeus.fi eller tfn: 029 562 0810.

Undersökningsledare, distriktsåklagare Heidi Savurinne, tfn: 029 562 0873, heidi.savurinne(at)oikeus.fi