Hoppa till innehåll

Handläggningen av undersökningsbegäran rörande
polisens verksamhet med informationskällor överförs till
häradsåklagarna vid åklagarämbetet i Östra Nyland

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 18.12.2013 9.03
Pressmeddelande

 

Inrikesminister Päivi Räsänen har 21.11.2013 lämnat en utredningsbegäran till Riksåklagarämbetet gällande polisens användning av informationskällor. Hon har begärt bedömning och vid behov utredning av huruvida polisen vid användningen av informationskällor och vid övervakningen av denna verksamhet förfarit i enlighet med polislagen samt förordningen och Polisstyrelsens föreskrift om informationskällor.

Ärendet har överförts till häradsåklagarna Jukka Haavisto och Krista Soukola vid åklagarämbetet i Östra Nyland för noggrannare utredning. Under förundersökningen gällande polismän i narkotikabrottsenheten vid Helsingfors polisinrättning har det kommit fram omständigheter som gäller användning av informationskällor. Därför är det ändamålsenligt att undersökningsledarna i denna förundersökning, häradsåklagarna Haavisto och Soukola, utreder verksamheten med informationskällor noggrannare och prövar om det finns skäl att misstänka brott i ärendet.

Tilläggsuppgifter: biträdande riksåklagare Jorma Kalske, t. 029 562 0802häradsåklagare Anssi Hiivala, t. 029 562 0828