Hoppa till innehåll

Riksåklagaren har ansökt om besvärstillstånd hos högsta domstolen i Päivi Räsänens fall

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 12.1.2024 13.25
Pressmeddelande

Riksåklagaren har ansökt om besvärstillstånd hos högsta domstolen om Helsingfors hovrätts dom av den 14 november 2023 där hovrätten förkastade åtalen mot riksdagsledamot Päivi Räsänen och Juhana Pohjola för hets mot folkgrupp samt yrkandet på att Lutherstiftelsen ska betala en samfundsbot.

Ansökan om besvärstillstånd gäller den skrivelse som anges i åtalet och Räsänens uttalanden på Twitter, Instagram och Facebook.

Det är viktigt att få högsta domstolen ta ställning till hur man i motsvarande fall ska överväga grundläggande rättigheter som står emot varandra. Det handlar särskilt om hur yttrande- och religionsfriheten ställs mot förbud mot diskriminering och när uttalanden kan anses uppfylla kraven på straffbar hatretorik.

Ansökan om besvärstillstånd har lämnats in till Helsingfors hovrätt den 12 januari 2024. Handlingarna kan beställas från hovrätten, [email protected], tfn 029 564 0789.

Mer information: Riksåklagare Ari-Pekka Koivisto, [email protected]