Hoppa till innehåll

Riksåklagarens byrå gör en preliminär utredning gällande polisens användning av maktmedel som förekom i samband med Elokapina-demonstrationen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 5.10.2020 15.47 | Publicerad på svenska 6.10.2020 kl. 16.42
Pressmeddelande

Riksåklagarens byrå kommer att göra en preliminär utredning i enlighet med 3 kap. 3 § 2 mom. i förundersökningslagen gällande polisens användning av maktmedel i samband med lördagens Elokapina-demonstration i Helsingfors.

Den preliminära utredningen som Riksåklagarens byrå gör gäller endast frågan om en förundersökning ska påbörjas i ärendet. En anmälan om brott över polisens agerande har lämnats in hos enheten för polisbrottsärenden vid riksåklagarens byrå.

Enligt 2 kap. 4 § 1 mom. i förundersökningslagen är det åklagaren som leder undersökningen av brott som en polisman misstänks ha begått.

I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet.

Undersökningsledare Heidi Savurinne, tfn 029 562 0873 [email protected]