Hoppa till innehåll

Åtal väckt för dråp på Helsingfors centralstation

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 17.6.2021 10.34 | Publicerad på svenska 17.6.2021 kl. 10.36
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal för ett dråp som skedde på Helsingfors centralstation 19.4.2021.

Åtal har väckts mot en minderårig person. I anknytning till samma helhet har man även väckt åtal mot två andra ungdomar för misshandel och innehav av föremål och ämnen som lämpar sig för att skada någon annan.

Stämningsansökningarna har inlämnats till Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenummer R 21/14491 och tingsrättens ärendenummer R 21/5148). Stämningsansökningarna och förundersökningsmaterialet blir offentliga först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten förordnar annat.

Huvudförhandlingen börjar i Helsingfors tingsrätt 1.7.2021.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Åklagare i ärendet är distriktsåklagare Gita Jafari, Södra Finlands åklagardistrikt, e-post gita.jafari(at)oikeus.fi, tfn 029 562 2133.