Hoppa till innehåll

Åtal väckt gällande journalintrång

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 17.6.2020 15.22
Pressmeddelande

Åtal har 16.6.2020 väckts mot en tidigare anställd vid Ålands hälso- och sjukvård med anledning av misstankar om journalintrång.

Åtalet gäller gärningar under tiden maj 2013 till januari 2016 och brottsrubriceringen är brott mot tjänsteplikt. Enligt åtalet har svaranden under gärningstiden utan godtagbara skäl vid 1502 olika tillfällen granskat patientuppgifter i 471 personers patientjournaler vid ÅHS. Vilka uppgifter som har granskats varierar.

Stämningsansökan har tillställts Ålands tingsrätt (dnr R 20/124). Handlingarna i ärendet är sekretessbelagda tills ärendet första gången behandlats vid ett domstolssammanträde, om inte domstolen förordnar annat.

Landskapsåklagare Peter Rikberg, tel. 029 562 6907