Hoppa till innehåll

Åtal väckt för brott mot liv i Somero

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 23.4.2020 14.24
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal för det brott mot liv mot Milla Aronen som skedde i Somero 9.6.2019. Åklagaren har väckt åtal för mord, försök till grovt bedrägeri, brott mot griftefrid och betalningsmedelsbedrägeri.

Svaranden har i förundersökningen medgett att han varit i Aronens sällskap och förorsakat Aronens död. Milla Aronens kropp har inte hittats.

Stämningsansökan har tillställts Egentliga Finlands tingsrätt (diarienummer R 20/2030). Ärendets handläggning inleds 6.5.2020 i Egentliga Finlands tingsrätt.

Handlingarna som hänför sig till ärendet blir offentliga när ärendets handläggning inletts i tingsrätten. I början av rättegången kan handlingarnas och upptagningarnas delvisa sekretessbeläggning tas upp till behandling.

I detta skede av ärendets handläggning har åklagaren inget ytterligare att informera i ärendet.

Som åklagare i ärendet fungerar distriktsåklagarna Kimmo Virtanen och Essi Lehto, Västra Finlands åklagardistrikt, tel. 0295 625 305