Hoppa till innehåll

En rwandisk man åtalas för folkmordsbrott som skett i Rwanda år 1994

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 10.14
Pressmeddelande

 

En 58-årig rwandisk man bosatt i Borgå åtalas för folkmordsbrott som skett i Rwanda år 1994. Mannen åtalas alternativt för femton mord. Det lagenliga maximistraffet för både folkmord och mord är fängelse på livstid.

Brottet anknyter till det folkmord som drabbade Rwanda det nämnda året. På basis av den genomförda förundersökningen är det sannolikt att mannen i april-maj 1994 i kommunen Nyakizu i Rwanda, har gjort sig skyldig till folkmordsbrott vars avsikt har varit att helt eller delvis förinta de rwandesiska tutsierna. Den misstänkte är själv hutu.

Den misstänkte har bestridit sin skyldighet.

Den rwandesiska ursprungsbefolkningen består av tre grupper: hutuer, tutsier och twaer. Spänningarna mellan hutuerna och tutsierna hade grott under ytan i årtionden ända tills de den 6 april 1994 utbröt i ett 100 dagar långt folkmord. Denna dag störtade det flygplan, som transporterade presidenterna för Rwanda och Burundi, på flygfältet i Rwandas huvudstad Kigali. Presidenterna var på väg till sina hemland från Tanzania där de hade fört fredsförhandlingar om situationen i Rwanda. När presidenten för Rwanda dog, påbörjades en förintelse av tutsierna i Rwanda. Förintelsen var snabbt framskridande och omfattande. Tidpunkten för de gärningar som avses i åtalet hänför i huvudsak sig till en en vecka lång period i april 1994.

Rwanda har begärt att Finland skulle utlämna den misstänkta till Rwanda för att åtalas där. Då justitieministeriet förvägrade utlämning fortsatte de finländska myndigheterna i full utsträckning och i enlighet med internationella förpliktelser den utredning som redan hade inletts i ärendet. Förundersökningen utfördes av centralkriminalpolisen. Utredningen har varit särskilt krävande bl.a. eftersom den huvudsakligen har förrättats utanför Finlands gränser i samarbete med främmande staters myndigheter. I ärendet har man hört nästan etthundra utomlandsbosatta vittnen.

Åtalet leder till den första folkmordsrättegången i Finlands rättshistoria.

Som åklagre i ärendet fungerar statsåklagare Raija Toiviainen,

häradsåklagare Leena Koivuniemi från åklagarämbetet i Birkaland och häradsåklagare Tom Laitinen från åklagarämbetet i Helsingfors.

Rättegångshandlingarna blir offentliga då ärendet har tagits till behandling vid Borgå tingsrätt.

Tilläggsuppgifter ges av statsåklagare Raija Toiviainen tel. 010 3620 835 ( + 358 10 3620 835)