Hoppa till innehåll

Man inte avstått från åtalsåtgärder på grund av hot

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.7.2013 13.06
Pressmeddelande

 

I Iltalehtis artikel 11.6.2010 framfördes misstanken att åklagaren skulle ha låtit bli att föra en gängmedlems ärende vidare till hovrätten på grund av hot från ett kriminellt gäng och av rädsla för hämnd. Kriminalkommissarien som intervjuades i artikeln konstateras ha sagt bl.a.: "Det är fråga om min personliga tolkning av händelserna, inget kontrollerat fakta, konstaterar kommissarien".

Riksåklagarämbetet har inte vetskap om ett enda sådant hotfall i vilket åklagaren på grund av rädsla för hämnd skulle ha underlåtit att sköta sina tjänsteuppgifter under åtalsprövningen, ändringssökandet eller i samband med någon annan uppgift som hör till åklagaren.

Ifrågavarande kommissarie har då han uttryckligen tillfrågats i ärendet, sagt att "jag har inte någon sådan information, att någon åklagare skulle ha underlåtit att sköta sina tjänsteuppgifter, i så fall skulle jag ju ha fört ärendet till riksåklagarämbetets kännedom."

På basis av de uppgifter som funnits att tillgå föranleder den uttalade allvarliga misstanken inte vidare åtgärder vid Riksåklagarämbetet.

Tilläggsuppgifter: biträdande riksåklagare Jorma Kalske tel. 010 362 0802.