Hoppa till innehåll

Åklagaren söker prejudikat i Jukka Vihriäläs ärende

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 14.11.2013 10.26
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat ansöka om besvärstillstånd för Penningautomatföreningens före detta styrelseordförande Jukka Vihriäläs del i ett ärende gällande mutbrott. Biträdande riksåklagaren önskar högsta domstolens linjedragning för gränsdragningen mellan tagande av muta och grovt tagande av muta samt utmätningen av straff. I besvärstillståndsansökan framställs att högsta domstolen också ger sin ståndpunkt på om ett sedvanligt valunderstöd kan vara muta ifall mottagaren till valunderstödet samtidigt har kunnat påverka givarens ekonomiska fördelar.

I sina besvär yrkar åklagaren på att Vihriälä döms till ovillkorligt fängelse-straff för grovt tagande av muta och för brott mot tjänsteplikt. Hovrätten ansåg inte i motsats till tingsrätten att det var fråga om grovt tagande av muta. För de andra åtalades del nöjer sig åklagaren med hovrättens dom. Frågorna gällande tolkningen av Nuorisosäätiös stadgar har i hovrätten lösts på ett sätt som motsvarar åklagarens ståndpunkt. Frågorna kring tolkningen av Nuorisosäätiös stadgar har inte någon betydelse i prövningen av Vihriäläs förfarande.

Biträdande riksåklagaren skickar under de närmaste veckorna sin ändringsansökan till hovrätten varifrån den sänds vidare till högsta domstolen. Fatalietiden för att söka ändring går ut 30.12.2013. En kopia på ändringsansökan kan i sinom tid beställas från högsta domstolen. Dokumentet är offentligt om inte högsta domstolen annorlunda bestämmer.

Tilläggsuppgifter ger:

Biträdanden riksåklagare Jorma Kalske t. 029 56 20802

Statsåklagare Jarmo Hirvonen t. 029 56 20886