Hoppa till innehåll

Åklagaren söker ändring i dom i ärendet som gäller registrering av informationskällor

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 16.8.2019 12.00 | Publicerad på svenska 23.8.2019 kl. 13.33
Pressmeddelande

Riksåklagare Raija Toiviainen har lämnat in en ansökan till Helsingfors hovrätt om tillstånd till fortsatt handläggning i ärendet som gäller polisens informationskällor (Helsingfors tingsrätts dom 19.6.2019, nummer 19/12890).

Besväret gäller ärendets alla svaranden vars åtal förkastades i sin helhet i tingsrätten.

Det är fråga om ett samhälleligt betydelsefullt tjänstebrottsärende, då ärendet är förknippat med polisens hemliga metoder för inhämtande av information där förmans övervakning har en framträdande roll. Intresset för utredandet av ärendet är stort och därför finns även anledning till att ärendet prövas av hovrätten.

I detta skede ges ingen ytterligare information i ärendet.